D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Eko“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

2. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

9. Izvješće o radu  i financijsko poslovanje TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za 2020. godinu

11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra

12. Prijedlog Zaključka o uvođenju otvorenog i transparentnog proračuna

13. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zadra

13.1. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za statut i poslovnik

13.2. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za pritužbe i prijedloge građana

13.3. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za programe razvoja otoka

13.4. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za socijalnu skrb i zdravstvo

13.5. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za međugeneracijsku solidarnost

13.6. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

13.7. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

13.8. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za proračun i financije

13.9. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

13.10. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za  poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom

13.11. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za međugradsku  i međunarodnu suradnju

13.12. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za mladež

13.13. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora  za ravnopravnost spolova

13.14. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra

13.15. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

13.16. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća