DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

 - AKTUALNI SAT -

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2016. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2016. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2016. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2016. godinu

7. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu

12. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2017. godinu

16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Zadra izabranih s liste grupe birača

17. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

19. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urabanog područja (SRUP) Grada Zadra za razdoblje 2014.-2020.

20. Prijedlog Odluke o donošenju Dopune Prostornog Plana uređenja Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Zadra

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu

23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prestanak rada Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA d.o.o.

24. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra

25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2016. godini

26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru izvršitelja usluge za nabavu; Izrada spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Zadru

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz sjednice 28. sjednice Gradskog vijeća

 - Konačni prijedlog dopuna PPU Grada Zadra (uz 20. točku dnevnog reda)