D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

2. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2019. godinu:

a) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Eko“ d.o.o. Zadar 

b) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

c) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

d) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

e) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

f) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

g) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

h) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar

i) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar

j) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar

te

k) Izvješće o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za razdoblje od 1.07.2018. do 30.06.2019. godine

3. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata

4. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine

NOVI MATERIJAL ZA TOČKU 4.

4. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka donošenja Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za očuvanje likvidnosti i Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem kreditiranja kamate kredita za investicije

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o. Zadar za zaduženje kod Europske banke za  obnovu i razvoj

7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luka Kožino-Primorje

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežito stambene namjene - Ploče

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake č.z. 1698/814, 1698/815, 1698/816, 1698/817, 1698/818, 1698/658, 1698/724 sve k.o. Crno

 

PRILOG:

 Izvadak iz Zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća