D N E V N I   R E D

 - AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o. Zadar za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj

2. Prijedlog Oduke o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

3. Prijedlog Odluke o oslobađanju i odgodi dospijeća plaćanja zakupa javnih površina zakupnicima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata

4. Prijedlog Odluke o privremenom oslobođenju i odgodi dospijeća plaćanja zakupnine zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra

5. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja najamnine za socijalne i/ili zaštićene najmoprimce u stanovima u vlasništvu Grada Zadra

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Ploča

      -  Cjeloviti elaborat UPU-a groblja Ploča

7. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija „Višnjik“

8. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

9. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“

10. Prijedlog Odluke o utvrđenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi pod nazivom ULICA SIRAC

11. Prijedlog Odluke o utvrđenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi pod nazivom Poljana Dragutina Domjanića

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2019. godinu

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2019. godinu

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2019. godinu

15. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2019. godinu

16. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2019. godinu

17. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2019. godinu

18. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018./2019. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2019. godinu

19. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018/2019. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2019. godinu

20. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2019. godinu

21. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2019. godinu

 

PRILOZI

Obavijest o donošenju Odluke o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Izvadak iz Zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća

Izvadak iz Zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća