DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra

2. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, štandova za ljetnu prodaju i naprava za prezentaciju brodskih izleta