D N E V N I    R E D                                                                   snimka sjednice: https://youtu.be/WB6yu8tm-g4

 

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2022. godinu

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2022. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2022. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2022. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2022. godinu

6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2021./2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2022. godinu

7. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2021/2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2022. godinu

8. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Latica za 2022. godinu

9. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2022. godinu

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.

11. Prijedlog odluke izmjeni Odluke o porezima Grada Zadra

12. Prijedlog odluke o uvođenju Riznice Grada Zadra

13. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

15. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

16. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“

17. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra

19. Prijedlog odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara Grada Zadra

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

21. Prijedlog odluke o redu na pomorskom dobru

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru

23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama (III) Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

25. Prijedlog odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Zapadni put i dr.)

26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (N. Božidarevića)

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 23. sjednice Gradskog vijeća