DNEVNI RED

      Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra za 2023. godinu

 1. Prijedlog odluke o proglašenju Krešimira Čosića – posthumno počasnim građaninom  Grada Zadra


2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo Francu Luxardu

3. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo prof.dr.sc. Pavlu Pavuši Vežiću

4. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra ŽENSKOJ KLAPI „KAPRIC“

5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Mateju Nevešćaninu i Šimi Periću

6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Mateu Škari

7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Dječjem vrtiću „Sunce“

8. Prijedlog odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Krešimiru Butiću

9. Prijedlog odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Krsti Baljaku

10. Prijedlog odluke o dodjeli Grba Grada Zadra mr.sc.Tatjani Vukelić-Baturić