DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

    Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra za 2019.godinu:

2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu prof.dr.sc. Damiru Magašu

3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu prim.doc.dr.sc. Nadu Vodopiji

4. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Sanji Petrovski

5. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Katarini Livljanić

6. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar

7. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra tvrtki Red Bull Adria d.o.o. Zagreb

8. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Klubu liječenih alkoholičara Zadar

9. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Marinku Vidaiću - posthumno

10. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Humanitarnoj Udruzi „Antonio Jurjević“

11. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospođi prof.dr.sc. Vandi Babić

12. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Atletskom športskom klubu Zadar

-  AKTUALNI SAT -

13. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

14. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac

15. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“

16. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja za potrebe izgradnje pastoralnog centra u bivšoj vojarni „Franka Lisice“ u Zadru

17. Prijedlog Odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra

19. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

20. Prijedlog Odluke o nemogućnosti ostvarivanja prava prvokupa za kupnju nekretnine oznake čest.zem. 3560 k.o. Zadar

21. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem.9491 k.o. Zadar

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zadra za projekt „Društveni dom Molat-poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu“

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zadra za projekt „Mali Iž - Sanacija, adaptacija i opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi“

24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i prihvaćanju Dodatka II. Sporazumu o osnivanju Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija raskrižja Ulica braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste u Zadru

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća