Snimka sjednice: https://youtu.be/k8b7un05zgM

 

DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Eko“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

2. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

9. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar za 2022. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za  2022. godinu

11. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi rezultata u 2022. godini

15. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini  oznake kat. čest. 1834/5 k.o. Zadar

17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake kat. čest. 2412/12,2413/15 i 2413/16 sve  k.o. Zadar

18. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

19. Prijedlog Odluke o prodaji  nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake k.č.6348 k.o. Mali Iž

20. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dragočaj, Petrčane

21. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

22. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja industrijsko skladišne servisne zone "Kosa" 

23. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

24. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 18. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 19. - izvanredne sjednice Gradskog vijeća