DNEVNI  RED

 1. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju vijećničkih mandata u mirovanje, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganja prisege

- AKTUALNI SAT -

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra

3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 1. - konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća