D N E V N I  R E D

 AKTUALNI SAT 

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja viječnićke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

2. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava:

a. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

 

b. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD "Nasadi" d.o.o. Zadar za 2012, godinu

c. Izvješće o radu i financijsko  poslovanjeTD „Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

d. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

e. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

f. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

g. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

h. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Eko“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

i. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Poduzetnički inkubator“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

j. Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Razvojna agencija Zadarske županije“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

k. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

l.  Izvješće o radu i financijsko  poslovanje  TD „Zadarski šport“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

m. zvješće o radu i financijsko poslovanjeTD „Dom hrvatske mladeži“ d.o.o. Zadar za 2012. godinu

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine zajavnu vodoopskrbu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju dijela čest.zem. 3798/142 k.o. Crno u vlasništvu Grada Zadra;

8. Prijedlog Odluke o učlanjenju Grada Zadra u europsko udruženje pod nazivom "Energetski gradovi"

9. Prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Zadra u postupku preoblikovanja nogometnog kluba Zadar iz sportskog kluba - udruge za natjecanje u športsko dioničko društvo

10. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Grada Zadra za poslovnu građevinu

11. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa investitora Županijska lučka uprava Zadar

12. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja vojarne Franka Lisice - Novi kampus

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Višnjik uz ulicu Nikole Tesle

14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Zadra

15. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Zadra

16. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar

17. Prijedlog Odluke o imenovanju i izboru članova i članica Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra

* * * * * * 

PRILOZI

Izvadak iz Zapisnika 1. - Konstituirajuće sjednice