DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća