DNEVNI RED                                                                     Snimka sjednice

- AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

2. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko skladišno servisne zone „Autocentar“

3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik"

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

5. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja luka Kožino-Primorje

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.broj 1188/105 i 1188/106 k.o. Diklo

7. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi

8. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

 

PRIVITAK

- Izvadak iz Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća