DNEVNI  RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

-  AKTUALNI SAT  -

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2018. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2018. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2018. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2018. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2018. godinu

8. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2018. godinu

9. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2017./2018. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2018. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2017/2018. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2018. godinu

11. Izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2018. godinu

12. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2018. godinu

13. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zadra za 2018. godinu

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zaključivanja Predugovora s APN-om o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje

15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u Gradu Zadru

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2018. godini

18. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2019. godini

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

20. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2019. godinu

21. Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbi civilne zaštite Grada Zadra

22. Prijedlozi Zaključaka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojih je osnivač Grad Zadar:

      a) Osnovne škole Stanovi

      b) Osnovne škole Krune Krstića

      c) Osnovne škole Petra Preradovića

      d) Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

      e) Osnovne škole Šime Budinića

      f) Osnovne škole Smiljevac

      g) Osnovne škole Bartula Kašića

      h) Osnovne škole Voštarnica

      i) Osnovne škole Zadarski otoci

      j) Glazbene škole Blagoje Bersa

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Zadar

24. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća