DNEVNI RED

 1. Izvješće Mandatne komisije

AKTUALNI SAT-

2. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra:

a) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

b) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

c) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

d) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

e) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

f) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

g) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

h) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Poduzetnički inkubator“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

i) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za 2014.g.

j) Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Zadarski šport“ o.o. Zadar za 2014.g.

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2015.g.

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2015.g.

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2015.g.

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  školstvu Grada  Zadra za 2015.g.

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2015. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2015.g.

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

10. Prijedlog drugih  Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015.g. i projekcija za 2016.  i   2017. godinu

11. Prezentacija poduzetih radnji tvrtke KPMG Zagreb temeljem Odluke Gradskog vijeća o kapitalizaciji i pronalaženju strateškog partnera za Košarkaški klub Zadar

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

13. Prijedlog Odluke o ovlašćivanju gradonačelnika za sklapanje sporazuma o sufinanciranju lokalnog udjela s budućim korisnicima Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

14. Prijelog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“ u Zadru

15. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja lučice Puntamika u Zadru

16. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

17. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zadarski sport“ Zadar

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

19. Prijedlog Odluke o određivanju pješače zone na otoku Silbi

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Zadra

21 - 29. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA O IZMJENI ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA GRADSKOG VIJEĆA

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za ravnopravnost spolova

26. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za proračun i financije

 

PRILOZI:

Izvadak iz Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća

 

GRAFIČKI PRIKAZ PLANA

DPU ZONE TRGOVINSKOG VELECENTRA "VRILO" - točka 14