D N E V N I   R E D

 AKTUALNI SAT 

1. Izvješće Mandatne komisije o  nastavku obnašanja dužnosti članice Gradskog vijeća Grada Zadra

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014. godinu

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Eko“ d.o.o. Zadar za 2014.godini

7. Izvješće o budućim aktivnostima na uspostavi Centra za gospodarenje otpadom Biljane   Donje

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

9. Prijedlozi Zaključka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojih je osnivač Grad Zadar

10. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o uspostavi prijateljske suradnje između Grada Zadra i VI.okruga grada Budimpešte - Terézváros

11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene  Vidikovac u Zadru

12. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za  Općinski sud  u Zadru

13. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika  za  Općinski sud  u Zadru

14. Prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru  gospodarskog subjekta za sklapanje okvirnog sporazuma, za nabavu: Opskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine 

 

PRILOZI:

Izvadak iz Zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća

Izvadak iz Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća

Statuti osnovnih škola - točka 9.

Grafički prikaz UPU-a zone mješovite namjene Vidikovac - točka 11