DNEVNI RED                                         

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2022. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2022. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

7. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

9. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu