DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT -

  Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra za 2022. godinu

1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Kazalištu lutaka Zadar

2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Zadarskom plesnom ansamblu

3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Udruzi hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Zadarske županije

4. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Zajednici udruga Centar nezavisne kulture

5. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Odjelu za hematologiju Opće bolnice Zadar

6. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospođi Tamari Valčić

7. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu dr.sc. Josipu Čerini

8. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Anti Džaniji

9. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Predragu Saratliji

10. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

11. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

12. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus

13. Prijedlog Odluke o osnivanju „Gospodarske zone Crno"

14. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

15. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

17. Prijedlog Odluke o porezima Grada Zadra

18. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

21. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2022. godinu

22. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu  Grada Zadra za 2022. godinu

23. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

24. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini

25. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

26. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

27. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

28. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine

29. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kat.čest.broj 766/493 k.o. Diklo

30. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

31. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka

34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za mladež

35. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća