D N E V N I  R E D

AKTUALNI SAT

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2014. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar  za 2014. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2014. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2013./2014. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2014. godinu 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2013./2014. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2014. godinu 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“ za 2014. godinu 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE  za 2014. godinu

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zadarski šport“ Zadar

10. Prijedlog Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Trgovačkog društva „Zadarski šport“ d.o.o.  Zadar

11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja lučkog područja Petrčane

12. Prijedlog Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja turističke  zone Punta Radman (Pinija) Petrčane

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Punta Radman Petrčane

14. Prijedlog Odluke o donošenju drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija Višnjik

15. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru

16. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac u Zadru

18. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene  Vidikovac u Zadru

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javno vatrogasne postrojbe Zadar

20. Prijedlog Zaključka o davanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra u 2014. godini i usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zadra za 2015. godinu

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o uslugama stručnog nadzora nad  radovima na rekonstrukciji i opremanju objekta Kneževe palače

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

23. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake čest.zem.2265/9 k.o. Diklo

24. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake čest.zem.2360/1 k.o. Zadar

25. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

26. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za  Županijski sud u Zadru

27. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za Statut i Poslovnik

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenja gradskom imovinom

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport 

 

PRILOZI

Izvadak iz Zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća

 

GRAFIČKI PRIKAZ PLANOVA

- II Izmjene i dopune DPU zone centralnih funkcija "Višnjik" - točka 14.

- DPU novo gradsko groblje - točka 15.

- UPU zone mješovite namjene Vitrenjak II - točka 16.

- UPU zone mješovite namjene Vidikovac - točka 18.