Snimka 13. sjednice vijeća: 

1. dio:  https://youtu.be/ILy4l1hBbsw

 2. dio: https://youtu.be/AsIztiiqI4I

DNEVNI RED 

- AKTUALNI SAT - 

1. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Eko“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

2. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD  „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD  „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD  „Nasadi“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD  „Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

9. Izvješće o radu  i financijsko poslovanje TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za 2021. godinu

11. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

12. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za područje Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

16. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade“

17. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Znanstvena knjižnica Zadar na Sveučilište u Zadru

18. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Koncertnog ureda Zadar

19. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi - Groblje Kožino

20. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra  u općoj uporabi nekretnine označene kao  k.č. 5738/1 k.o. Zadar

22. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake kat.čest. broj 5895/1 k.o. Zadar i  pet poslovnih prostora na kat.čest. broj  5895/2 k.o. Zadar

23. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

      Cjeloviti elaborat UPU-a sportsko-rekreacijske namjene "Skročini"

24. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj (odvodnja)

25. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj (vodoopskrba)

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

 

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća