D N E V N I   R E D

  - AKTUALNI SAT -

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

2. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina 

4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o preoblikovanju društva Zadarski šport d.o.o. u Javnu ustanovu

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zadarski šport“ Zadar

6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“ u Zadru

7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru izvoditelja radova za nabavu: Radovi na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru izvoditelja radova za nabavu: Uređenje dijela okoliša stambenog naselja Smiljevac uz Ulicu Petra Skoka

10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova nabave, ugradnje i održavanja gradske opreme na području Grada Zadra

11. Izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

12. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o uspostavi prijateljske suradnje između Grada Zadra i Grada Milwaukeeja

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Grada Zadra za osiguranje kredita založnim pravom  na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar

16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake čest.zem. 2267/4 k.o. Diklo

17. Prijedlog Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru 

 

PRILOG

Izvadak iz Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća