D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje srpanj-prosinac 2021.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2021. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2021. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2021. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2021. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2021. godinu

8. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2021. godinu

9. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2021. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020/2021. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2021. godinu

11. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa  rada za pedagošku godinu 2020./2021. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2021. godinu

12. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2021. godinu

13. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake kat.čest. broj 5895/1 k.o. Zadar i pet poslovnih prostora na kat.čest. broj  5895/2 k.o. Zadar

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožina

18. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

19. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina

20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest.zem. broj 3368/1 i 3368/2 k.o. Zadar

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća