DNEVNI RED

  - AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2022. godinu

2. Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

3. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

4. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake kat.čest. broj 5895/1 k.o. Zadar i pet poslovnih prostora na čest. broj 5895/2 k.o. Zadar

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva sportskom dioničkom društvu Košarkaškom klubu Zadar

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožina

7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra  u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. broj 4485/2 k.o. Zadar

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra  u općoj uporabi nekretnina oznake čest. broj 1782/2, 1782/10, 1834/1, 1834/11 i 1834/12 sve k.o. Zadar

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest. broj 1756/6 i 1703/2 sve k.o. Zadar

11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - javni prolazi i trijemovi na nekretninama označenih kao kat.čest. broj 4750, 4780/1, 3857/4,4781/8, 4781/7, 9620, 4753/4, 4753/2, 9657, 10082, 4770/1 i 3858/2 sve k.o. Zadar

12. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

13. Prijedlog Odluke o raspuštanju vijeća Mjesnog odbora Bokanjac i vijeća Mjesnog odbora Brodarica

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Voštarnica Zadar

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća