4. siječnja

 1. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za matematiku
 2. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za fiziku
 3. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za informatiku
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Pučkom otvorenom učilištu Zadar

8. siječnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva GIN-COMPANY d.o.o. za izradu projekta za dio ulice Dr. F. Tuđmana od ul. Nikole Tesle do ul. Ivana Meštrovića
 2. Obavijest o odabiru ponude Ureda ovlaštene arhitektice Lenke Martinović za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja na Malom Ižu na otoku Ižu

11. siječnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 2. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu UPU-a Bokanjac-dio sjever
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu UPU-a luka Kožino -Primorje
 4. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti s društvom SN Z Zadar Bay d.o.o.
 5. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade Izmjena i dopuna DPU-a stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu s društvom BMP Asset d.o.o.

12. siječnja

 1. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pješačkom zonom Poluotoka društvu Krekić Avangard d.o.o.

13. siječnja

 1. Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 2. Zaključak o o utvrđivanju cenzusa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 3. Zaključak o nastavku sufinanciranja pružanja socijalnih usluga u zajednici koje provodi Caritas Zadarske nadbiskupije
 4. Zaključak o nastavku financiranja besplatnog javnog gradskog prijevoza za 2021. godinu
 5. Zaključak o nastavku financiranja Programa pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama i Halo pomoć
 6. Zaključak o sklapanju Aneksa III. Ugovora o javnim radovima Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru s društvom SUB MISSION j.d.o.o.

15. siječnja

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Zaključak o donošenju Plana nabave Grada Zadra za 2021. godinu

18. siječnja

 1. Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za investicije kroz financijski instrument „COVID-19 - zajam za investicije“ u Gradu Zadru
 2. Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita za očuvanje likvidnosti kroz financijski instrument „COVID-19 - zajam za očuvanje likvidnosti“ u Gradu Zadru
 3. Obavijest o odabiru ponude društva ENERGY PLUS d.o.o. za izradu energetskog pregleda za javnu rasvjetu
 4. Zaključak o nastavku sufinanciranja pružanja socijalnih usluga savjetovanja i privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja koje provodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“
 5. Zaključak u svezi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trajektni terminal Zadar

20. siječnja

 1. Zaključak o sklapanju Dodatka 1. Ugovoru o javnim radovima na izgradnji škole na Novom Bokanjcu

22. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Bokanjac – dio sjever

26. siječnja

 1. Zaključak o potvrdi imenovanja Stivena Cvitanovića zapovjednikom postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Rutnjak“, Veli Iž
 2. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pješačkom zonom Poluotoka društvu Krekić Avangard d.o.o.

27. siječnja

 1. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora na Narodnom trg 5, Stranci umirovljenika
 2. Zaključci o davanju na korištenje poslovnih prostora na adresi Zrinsko-Frankopanska ulica 13 i Put Nina 2, Gradskom društvu Crvenog križa

28. siječnja

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2021. godinu
 2. Odluka o odabiru ponude društva ASTREJA PLUS d.o.o. za nabavu usluge opremanja Centra Mocire za dvije grupe - GRUPA 2: Vrtić – dječji namještaj i oprema
 3. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Zadarske županije tijekom 2021. godine