2. siječnja

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za fiziku
 3. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za informatiku
 4. Zaključak o nastavku suradnje na projektu Centar izvrsnosti za matematiku

3. siječnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

4. siječnja

 1. Odluka o utvrđivanju nepotrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te Plana i programa suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2019. godini

8. siječnja

 1. Odluka o odabiru obrta Credo-ing za izvoditelja radova izgradnje zgrade – višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajima u MO Novi Bokanjac
 2. Zaključak o odabiru obrta Ključ u ruke D&A za izvoditelja radova sanacije krovišta na zgradi u Ulici Andrije Medulića 2
 3. Zaključak o subvenciji kamate OTP banci po odobrenim kreditima za razvoj poduzetništva

9. siječnja

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Koncertnom uredu Zadar
 2. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Callegro – Guma bar“

10. siječnja

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima za savjetovanje sa javnošću
 3. Zaključak o pokroviteljstvu utrke „Zadar night run 2019“
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Pučkom otvorenom učilištu Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

11. siječnja

 1. Odluka o objavi Javnog natječaja za prijavu za financiranje programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019.

14. siječnja

 1. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca... za savjetovanje sa javnošću
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te monitoringu komarca na području Grada Zadra sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar

15. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra za savjetovanje sa javnošću
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „Indie“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar

16. siječnja

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja zaštite okoliša
 2. Odluka o odabiru ponude društva Krekić avangard d.o.o. za radove rekonstrukcije objekta Providurove palače – ponovljeni postupak
 3. Obavijest o odabiru ponude zajednice pouditelja Studio 2M i UOIG Mandra Damir za izradu projekta prometnice na Novom Bokanjcu, spoja između ulica F. Fanceva i Put Vrela
 4. Obavijest o odabiru ponude UOIG Mandra Damir za izradu projekta prometnice spoja na Ulicu Biskupa J. Dobrile
 5. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za novelaciju projektne dokumentacije ceste oko Centra Mocire

17. siječnja

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu za Gradsko vijeće
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke usvajanju Lokalnog akcijskog plana za unapređenje elektromobilnosti Grada Zadra za Gradsko vijeće
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake č.z. 6348 k.o. Mali Iž za Gradsko vijeće
 5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Petrčana

18. siječnja

 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zadra za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja razvitka otoka
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka 1. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja za Gradsko vijeće

21. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima za Gradsko vijeće

22. siječnja

 1. Zaključak o izmjeni ugovornog iznosa stipendija Grada Zadra u 2019. godini

23. siječnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra za Gradsko vijeće
 2. Zaključak o sufinanciranju 12. Festivala vjenčanja u organizaciji Obrtničke komore Zadarske županije

24. siječnja

 1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2018. godinu

28. siječnja

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o sponzorstvu utrke „WING FOR LIFE WORLD RUN“ s tvrtkom RED BULL ADRIA d.o.o.

30. siječnja

 1. Zaključak o sklapanju sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zadru

31. siječnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna
 2. Odluka o sklapanju novog ugovora s dosadašnjim zakupcem poslovnog prostora, Narodnom strankom – reformisti, kojima ističe ugovor