1. rujna

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu Kamen

2. rujna

1. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

3. rujna

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

7. rujna

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra

2. Odluka o poništenju postupka javne nabave opreme za uređenje bedema zadarskih pobuna – Projekt „ZADAR BAŠTINI“ – ponovljeni postupak

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u crkvi sv. Dominika i prostoru ispred kazališta lutaka Zadar

8. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

9. rujna

1. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID 19 – zajam za investicije“ u Gradu Zadru

2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova izgradnje križanja ulice Jurja Križanića i Puta Bokanjca

3. Obavijest o odabiru ponude društva Sustav javnih gradskih bicikala d.o.o. za održavanje sustava javnih gradskih bicikala na području grada Zadra

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji u Strateškim kampanjama u 2021. godini

10. rujna

1. Zaključak o odabiru ponude društva Feral-tours d.o.o. za usluge organizacije putovanja na međunarodni Web Summit

13. rujna

1. Zaključak o odabiru ponude društva Break a leg d.o.o. za usluge organizacije eventa u sklopu obilježavanja europskog tjedna mobilnosti

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Nasadi“ d.o.o.

14. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva F.V. savjetovanje d.o.o. za provedbu istraživačkih aktivnosti za potrebe identitetskog sustava grada Zadra

15. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva MUNDUS VIRIDIS d.o.o. za nabava tipskog namještaja te namještaja po mjeri za odjel Gradske knjižnice u Providurovoj palači

2. Odluka o odabiru ponude društva AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. za nabavu multimedijalne opreme za odjel Gradske knjižnice u Providurovoj palači

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu Kamen

17. rujna

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Locanda

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Break a leg d.o.o.

20. rujna

1. Odluka o sklapanju novih ugovora sa sadašnjim zakupnicima: Ašibo d.o.o., Stopanj d.o.o., Stillmark Zagreb d.o.o. i Fashion city d.o.o.

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju III. Izmjena i dopuna DPU-a zone centralnih funkcija „Višnjik“

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade III. Izmjena i dopuna UPU-a prostora bivše vojarne Franka Lisice – Novi Kampus

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade IV. Izmjena i dopuna DPU-a turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Šime Budinića

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

21. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova građenja infrastrukture u UPU Vitrenjak II

2. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Učilištu Finis

22. rujna

1. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – Zadar street food festivala na lokaciji Puntamika, Beach bar Bamboo

24. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave opremanja interijera Providurove palače – faza 1 i faza 2

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Locanda

27. rujna

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 1931/3 k.o. Zadar

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra za javno savjetovanje

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

28. rujna

1. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

2. Obavijest o odabiru ponude društva Dyvolve d.o.o. za usluge vanjskih stručnjaka za pripremu postupaka javne nabave – projekt Inclusive Play

3. Zaključak o donošenju II. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2021.

4. Zaključak o odabiru ponude društva ARS-COMUNICANDI d.o.o. za uslugu održavanja sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015

5. Zaključak o odabiru ponude društva DQS ZAGREB d.o.o. za uslugu 1. nadzornog audita sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015

6. Zaključak o razrješenju Linde Žunić dužnosti predsjednice Turističke zajednice mjesta Silba

7. Zaključak o sklapanju ugovora o donaciji sredstva Udruzi Hrvatska za dar

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar

29. rujna

1. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Zadra za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

2. Odluka o sklapanju novog ugovora o korištenju poslovnog prostora s Hrvatskom demokratskom zajednicom

3. Odluka o sklapanju novog ugovora o korištenju poslovnog prostora s Hrvatskom narodnom strankom – liberalnim demokratima

4. Zaključak o imenovanju Marina Jurića na dužnost predsjednika Turističke zajednice mjesta Silba

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljkom objektu Kamen

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Savezu sportske rekreacije „Sport za sve“ Zadarske županije

30. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva ZIZI BIRO j.d.o.o. za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje perivoja na području Brodarice

2. Odluka o sklapanju novog ugovora o korištenju poslovnog prostora s Hrvatskom socijalno-liberalnom strankom

3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 6007 k.o. Zadar

4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2022. godinu