3. rujna

 1. Obavijest o odabiru ponude Regionalne agencije Sjever za nabavu usluge analize dostavljačkih aktivnosti na području poluotoka
 2. Zaključak o kandidaturi Grada Zadar za Europski grad sporta za 2021. godinu

4. rujna

 1. Zaključak o suglasnosti na Nacrt odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra, za savjetovanje s javnošću
 3. Zaključak o izmjeni Zaključka kojim je odobreno održavanje glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2019.
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka kojim je odobreno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2019.

5. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

6. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o isplati sredstava javnoj ustanovi Koncertni ured Zadar
 3. Zaključak o dopuštenju izvođenja radova na kolniku Bedema zadarskih pobuna
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Pučkom otvorenom učilištu Zadar

9. rujna

 1. Odluka o prodaji nekretnine oznake dio čest.zem. 9443 k.o. Zadar društvu Hoteli Zadar d.d.
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a uređenja groblja Kožino
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Europskoj zakladi za filantropiju i društveni razvoj
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Odbojkaškom klubu Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva

10. rujna

 1. Obavijest o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za radove na održavanju gradskih bedema
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agenciji ZADRA NOVA za projekt PEPSEA
 7. Zaključak o odabiru ponude društva Zadar Outdoor d.o.o. za usluge organizacije završne konferencije projekta „eGUTS“
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

11. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu izgradnje parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima – faza 1
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu izgradnje odvojka ceste Mile Gojsalić – faza 1
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu izgradnje križanja Jurja Križanića i Puta Bokanjca – faza 1

12. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi UPU-a Bokanjac – dio sjever
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu rekonstrukcije dijela Ulice Nikole Tesle – 2. faza
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu izgradnje nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu arheoloških istraživanja za novu gradsku tržnicu, zona 2B

13. rujna

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga polugodišnjeg izvještaja Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Calluro d.o.o. za usluge edukacije u okviru projekta „Mreža ZaDar“

16. rujna

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za rekonstrukciju i sanaciju poljskih, šumskih i ptotupožarnih putova na području Grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru ponude Odjela za arheologiju Sveučilišta u zadru za usluge arheološkog nadzora izvođenja radova uređenja Ulice bedemi zadarskih pobuna
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine u Ulici Š. K. Benje društvu Ross Media Consulting d.o.o.

17. rujna

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2019. godinu

18. rujna

 1. Odluka o određivanju prostora za privremeno odlagalište dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila s javnih površina
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave, ugradnje i održavanja gradske opreme Grada Zadra za razdoblje od četiri godine
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Eko-Zadar

19. rujna

 1. Odluka o odabiru ponude društva PO-MARK d.o.o. za uslugu nadzora nad izgradnjom škole na Novom Bokanjcu
 2. Zaključak o odobrenju održavanja ljetnog kina na prostoru između Kazališta lutaka i crkve Sv. Dominika
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojne

20. rujna

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

23. rujna

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u konobi Kraljevski vinogradi u Petrčanima

24. rujna

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije Ulice Bedemi zadarskih pobuna
 2. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za pristupne ceste križanja Žmirići D 306 – Hrvatskog sabora i D306 – Matije Gupca
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Noć istraživača 2019. u Zadru“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Počasnom konzulatu Republike Litve
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

25. rujna

 1. Zaključak o financijskoj potpori održavanja programa nezavisnog kina u Kneževoj palači
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HAK-u, Autoklubu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu TOP SPORT EVENTS d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HGK, Županijskoj komori Zadar

26. rujna

 1. Odluka o odabiru ponude društva Brid d.o.o. za nabavu opreme za sportsku dvoranu i namještaj - projekt "Mreža ZaDar"
 2. Odluka o odabiru onude društva Astreja plus d.o.o. za nabavu art terapije, didaktičkih  setova - projekt "Mreža ZaDar"
 3. Odluka o odabiru ponude društva Astreja plus d.o.o. za nabavu Orffovog instrumentarija - projekt "Mreža ZaDar"
 4. Odluka o odabiru ponude društva Dalmat d.o.o. za nabavu multimedijske opreme za učenje jezika - projekt "Mreža ZaDar"
 5. Izmjena Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2019. godinu
 6. Zaključak o davanju u zakup javne površine – 3 parkirna mjesta u Ulici Pravdonoše, društvu Dell invest d.o.o.
 7. Zaključak o davanju u zakup javne površine – 3 parkirna mjesta u Ulici Božidara Petranovića, društvu Pelagos d.o.o.
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine domu za starije i nemoćne osobe Ivan Pavao II

27. rujna

 1. Odluka o imenovanju povejernstva za provedbu nabave projektantskog nadzora na dovršenju i dogradnji Centra Mocire
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila za savjetovanje s javnošću
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi navijača Tornado Zadar

30. rujna

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi Svarog bara
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra