1. prosinca

1. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2021./2022. godinu

2. Zaključak o raspisivanju natječaja i dodjeli učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

3. Zaključak o raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja, u akademskoj 2021./2022. godini

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice piva Brlog

2. prosinca

1. Odluka o opozivu dosadašnje te imenovanje nove članice Nadzornog odbora TD Liburnija d.o.o. Zadar

2. Obavijest o odabiru ponude društva ZZ CONCEPT d.o.o. za opremanje okoliša vojne fortifikacije (bunkera) kroz provedbu projekta REVIVAL

3. prosinca

1. Odluka o odabiru ponude društva CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. za građenje križanja ulice Jurja Križanića i Put Bokanjca

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup

3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao čest. zem. 9386/2 k.o. Zadar

6. prosinca

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Dvije palače“

2. Zaključak o isplati sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za financiranje projekta sanacije luke Premuda - Krijal na otoku Premudi

3. Zaključci (x2) o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice piva Brlog

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Privlaka

7. prosinca

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za usluge nadzora nad građenjem križanja Ulice J. Križanića i Puta Bokanjca

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. broj 2095/8 k.o. Zadar

4. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Pelagos d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na tarasi caffe barova Kult i Dišpet

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Grabahome d.o.o.

8. prosinca

1. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći - „božićnica“ umirovljenicima čija mirovima ne prelazi iznos od 2.000,00 kn

2. Zaključak o isplati sredstava Sveučilištu u Zadru za sufinanciranje troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru”

3. Zaključak o sklapanju dodatka Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2021. godini s Turističkom zajednicom Grada Zadra

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o neposrednom sufinanciranju troškova uklanjanja otpadnih vozila s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

5. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Turističke zajednice mjesta Silba u 2020. godini

6. Zaključak o odabiru ponude obrta KLJUČ U RUKE D&A za radove prilagodbe prostora za smještaj ambulante u prostoru MO Novi Bokanjac

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata za razdoblje od 1. siječnja do 30. ožujka 2022. godine

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat. čest. zemlje broj 1750/8 k.o. Crno

9. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih događanja u sklopu manifestacije Zimski park u prostoru Športskog centra Višnjik

10. Zaključak o odobrenju održavanja održavanje glazbeno-scenskih događanja povodom projekta „Advent u Zadru“ na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara

9. prosinca

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao dio čest. zem. 3809/3 k.o. Crno

10. prosinca

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

13. prosinca

1. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2021. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude društva Elektromehanika-Sklad d.d. za sanaciju nadstrešnice na boćalištu u M.O. Brodarica

3. Zaključak o odabiru ponude društva ZADING d.o.o. iz Zadra za nabavu usluga održavanja Poslovno prilagodljivog integralnog informacijskog sustava Grada Zadra

4. Zaključak o sklapanju ugovora o nabavi usluga pripreme i izrade Glasnika Grada Zadra između Grada Zadra i društva PRINTSHOP d.o.o.

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2022. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

14. prosinca

1. Zaključak o odabiru ponude društva PRIMERA MERIDIES d.o.o. za nabavu usluga izrade analitičkih izvješća komparacije proračuna hrvatskih gradova

2. Zaključak o odabiru ponude obrta FUTURO IS, za nabavu usluge redovitog održavanja web stranica Grada Zadra

15. prosinca

1. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim korisnicima

2. Obavijest o odabiru ponude društva ANIVA-INŽENJERING d.o.o. za izradu idejnog i glavnog projekta izmještanja gravitacijskog transportnog kolektora na dijelu sportskog centra Višnjik

3. Obavijest o odabiru ponude društva RTD d.o.o. za usluge objave priloga EU Zadar u Zadarskom listu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Stambene zone Skročini II”

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2021. godini

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Breakaleg d.o.o.

16. prosinca

1. Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2021. godinu

2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za uslugu stručnog nadzora nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes Albopictus na području Grada Zadra za 2022. godinu

3. Obavijest o odabiru ponude društva DIADORA MEDIA d.o.o. za uslugu proizvodnje i emitiranja emisija u programa Diadora TV na području Dalmacije za 2022.

4. Zaključak o odabiru ponude društva Odlagalište sirovina d.o.o. za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u 2021. godini - ponovljeni postupak

5. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2021. godini

6. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2021. godini

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Kamen

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Moonlight

17. prosinca

1. Odluka o odabiru ponude Alcina d.o.o. za usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno- faza I

2. Zaključak o odabiru ponude društva SALT WITH PHILOSOPHERS d.o.o. za uslugu izrade fotografija i video materijala - projekt 2CODE

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Điran

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

20. prosinca

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice piva Brlog

22. prosinca

1. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade na čest.zem. 6335 k.o. Mali Iž, Turističkoj zajednici Grada Zadra

2. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade na čest.zem. 1868 k.o. Molat, Turističkoj zajednici Grada Zadra

3. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora na katu zgrade na čest.zem. 723/2 k.o. Diklo, Turističkoj zajednici Grada Zadra

4. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade na čest.zem. 1226/3 k.o. Zadar, Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju kuće na čest.zgr. 133 k.o. Ist, Turističkoj zajednici Grada Zadra

6. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade na čest.zem. 7470/2 k.o. Veli Iž, Turističkoj zajednici Grada Zadra

7. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju kuće na čest.zem. 1469 k.o. Olib, Turističkoj zajednici Grada Zadra

8. Zaključak o odabiru ponude društva Minfor d.o.o. za održavanje sustava elektronskih sjednica Gradskog vijeća

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara

23. prosinca

1. Odluka o prijedlogu imenovanja direktora TD Tržnica Zadar d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Zdanje

24. prosinca

1. Zaključak o odabiru ponude društva Morovnik d.o.o. za radove sanacije mjesnog puta na Olibu

2. Zaključak o odabiru ponude društva ZADING d.o.o. za uslue nadogradnje automatskog preuzimanja e-računa u postojeći PPIIS Grada Zadra

27. prosinca

1. Odluka o isplati potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2021. godinu

28. prosinca

1. Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela

2. Zaključak o isplati troškova mobilizacije Impact centra Zadar, za potrebe uspostave karantene za oboljele od koronavirusa

29. prosinca

1. Zaključak o sponzoriranju organizacije glazbenog festivala „Hrvatski pleter“

30. prosinca

1. Odluka o donošenju Akcijskog plana provedbe prirodnih rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama na području Grada Zadra

2. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2021. godini

31. prosinca

1. Odluka o izmjeni Odluke o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela

2. Odluka o isplati potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu

3. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2021. godini