1. ožujka

1. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. Preraspodjela Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – javnih prolaza i trijemova na nekretninama oznake č.z. 4750 k.o. Zadar i dr.

2. ožujka

1. Obavijest o odabiru ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra za izradu projektne dokumentacije parkirališta i prilazne ceste uz Trg Gospe Loretske

2. Zaključak o odabiru ponude društva DONAT d.o.o. za usluge nadzora nad građenjem infrastrukture UPU-a Vitrenjak II, faza 5

3. ožujka

1. Zaključak o isplati pomoći gradu prijatelju Brovary u Ukrajini

2. Zaključak o odobrenju financijske potpore Kazališnoj udruzi „Igrajmo se“

4. ožujka

1. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva sportskom dioničkom društvu Košarkaški klub Zadar 

7. ožujka

1. Odluka o dodjeli prostora u zgradi MO Novi Bokanjac u zakup Domu zdravlja Zadarske županije

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake dio čest.zem. 228/14 i dio čest.zem. 228/16, obje k.o. Zadar

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave radova građenja infrastrukture UPU-a Vitrenjak II, faza I

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama koje čine dio Tribanjske ulice i odvojak Puta Bokanjca

8. ožujka

1. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem. 7846/3, 7847/3, 7848/3, 9382/36 i 9382/39, sve k.o. Zadar

9. ožujka

1. Zaključak o pokroviteljstvu sportsko-rekreativne utrke ZADAR NIGHT RUN 2022.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi EUROPA DONNA

10. ožujka

1. Odluka o pokretanju humanitarne aktivnosti za pomoć građanima grada Brovary u Ukrajini

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1756/6 i k.č. 1703/2, obje k.o. Zadar

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

11. ožujka

1. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

14. ožujka

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II

15. ožujka

1. Odluka o odabiru ponude društva Trames d.o.o. za nabavu usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno- faza I''

16. ožujka

1. Obavijest o odabiru ponude društva Ž.A.D. d.o.o. za usluge vanjske revizije – projekt ZUM 4.0

2. Zaključak o nastavku suradnje s Udrugom Lijepa naša u provođenju međunarodnog programa Eko-škole

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za down sindrom Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

17. ožujka

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake dio čest.zem. 6679 k.o. Bokanjac n.i.

2. Zaključak o isplati novčane pomoći umirovljenicima – „uskrsnice“

3. Zaključak o financiranju besplatnog gradskog prijevoza raseljenim osobama iz Ukrajine smještenim na području grada Zadra

4. Zaključak o sklapanju ugovora o sponzorstvu sportskog događanja ATP Falkensteiner Punta Skala – Zadar Open 2022.

21. ožujka

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave održavanja javne rasvjete za razdoblje od četiri godine – Zona I

22. ožujka

1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022. godini na području Grada Zadra

2. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu

3. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

4. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave izvođenja radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade

5. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata/programa udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2022. godini

6. Zaključak o financiranju izgradnje nove gradske EKI mreže

23. ožujka

1. Zaključak o sklapanju sporazuma o financiranju izrade Izmjena i dopuna UPU-a sportsko – rekreacijskog središta „Višnjik“

2. Zaključak o sklapanju sporazuma o financiranju izrade UPU-a sportsko – rekreacijske namjene „Skročini“

24. ožujka

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar

2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice

25. ožujka

1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora u Ulici A. Hebranga 11 u zakup Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događanja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

28. ožujka

1. Zaključak o sklapanju ugovora o provođenju Programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta za područje Grada Zadra

2. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu izmjena idejnog projekta za izgradnju zgrade MO Crvene kuće

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaonice „Ćakula“

29. ožujka

1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2022.

2. Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zadra za 2021. godinu

3. Zaključak o odabiru ponude društva Radix ing d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad sanacijom gata i obalnog zida u uvali Foša

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama oznake kat.čest. broj 3368/1 i 3368/2, obje k.o. Zadar

30. ožujka

1. Zaključak o izmjeni Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. Izmjena Preraspodjele Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

3. Zaključak o utvrđenju javne rasprave Prijedloga UPU-a luke Kožino - Primorje

31. ožujka

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred bara – noćnog kluba „Ledana“