1. ožujka

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Geoexpert IGM d.o.o. za izradu projekta sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Bemix d.o.o.

2. ožujka

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave poboljšanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu Društveni dom Molat
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za nabavu projekta rekonstrukcije i izgradnje cjevovoda za potrebu osiguranja vodoopskrbe UPU-a „Vitrenjak I – istok“ i „Vitrenjak I – zapad“
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Svjetlo

3. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude društva Model-educa d.o.o. za opremanje centra Mocire – za Grupu 2: Škola – namještaj, oprema i uređenje
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna DPU-a stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 3. Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj realizaciji i financiranju projekta sanacije luke Premuda – Krijal sa Županijskom lučkom upravom Zadar
 4. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na adresi Alberta Hallera bb Društvu športske rekreacije „Hula-hop“ i Klubu tajlandskog boksa „Sv. Zoilo Zadar“
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu…za 2021. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu… za 2022 godinu
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, za dva parkirna mjesta, Župi presvetog srca Isusova

4. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude UOA Lenka Martinović za izradu projekta sanacije dijela rive u uvali Komoševa na otoku Ižu

 5. ožujka

 1. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata/programa udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini
 2. Odluka o odabiru društva Stipčević d.o.o. za izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina
 3. Obavijest o odabiru ponude Braniteljske zajednice Maslenica 93 za uređenje vanjskog vježbališta u parku Vruljica
 4. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe ugradnje, upravljanja i održavanja priključnog kabela kV Kožino

8. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za sanaciju i adaptaciju Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi u Malom Ižu
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 6614/2 k.o. Bokanjac
 3. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga UPU-a Bokanjac – dio sjever

9. ožujka

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem. 2778/3 k.o. Silba
 2. Zaključak o davanju na korištenje prostora u MO Zapuntel Udruzi Žaruljica

10. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Media oglasi d.o.o. za tiskanje školskih listova za osnovne škole grada za 2021. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

11. ožujka

 1. Odluka o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila s ugradnjom istih
 3. Odluka o sklapanju ugovora za korištenje javne površine za postavu naprava za prezentaciju brodskih izleta u 2021. godini
 4. Odluka o neposrednoj prodaji dijelova nekretnina oznake čest. zem. 1667/1 i čest.zem. 1756/1, obje k.o. Zadar, društvu Real Value d.o.o.
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Via Factum d.o.o. za stručni nadzor nad izgradnjom zgrade Mjesnog odbora Dračevac
 6. Zaključak o odabiru ponude društva Zadar aluminij d.o.o. za nabavu i montažu stolarije za Mjesni odbor Brodarica
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019., 2020. i 2021. godinu
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

12. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva AD CON d.o.o. za usluge voditelja projekta izgradnje novog Gradskog groblja Grada Zadra
 2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe DVD-a „Otoka Ista“
 3. Zaključak o odabiru ponude društva MEP d.o.o. za nabavu agregata za elektromehanički komposter u sklopu projekta Netwap
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

15. ožujka

 1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na korištenje Područnog objekta Pčelica Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama Latica
 2. Zaključak o otkupu umjetničkog rada naslova „Navigations“
 3. Zaključak o otkupu umjetničkog rada – video instalacije „Okolo naokolo 1996 – 2017“

16. ožujka

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave opreme za uređenje bedema zadarskih pobuna – Projekt „Zadar baštini“
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave uspostave I faze ITS-a u sklopu projekta razvoja i implementacije ITS-a te rekonstrukcije prometnica
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Obala d.o.o. za izradu projekta sanacije gata i obalnog zida u uvali Foša u Zadru
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

17. ožujka

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV Udruzi Svjetlo

18. ožujka

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica
 2. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – „uskrsnica“ umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna
 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja razvitka otoka temeljem provedenog javnog natječaja
 4. Obavijest o odabiru ponude društva Dezinsekcija d.o.o. za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – proljetne akcije na području Grada Zadra u 2021.

19. ožujka

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 95/1 k.o. Molat
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave interaktivne skulpture makete grada Zadra – projekt Zadar baštini
 3. Zaključak o osnivanju Centra za uočavanje i rad s darovitima pri Osnovnoj školi Bartula Kašića

24. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja GIN COMPANY d.o.o. i IDASSACOMMERCE d.o.o. za nabavu usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ul. dr. F. Tuđmana - projekt Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice
 2. Zaključak o odabiru ponude društva STIPČEVIĆ d.o.o. za nabavu radova rekonstrukcije i sanacije poljskih, šumskih i protupožarnih putova na području Grada Zadra

25. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude EDEL SPORT d.o.o. za nabavu i montažu sportskog balona za teniske terene

26. ožujka

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

29. ožujka

 1. Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2020. godinu, Zadarskoj županiji
 2. Zaključak o sklapanju Izmjene Okvirnog sporazuma za nabavu, ugradnju i održavanje gradske opreme za razdoblje od četiri godine
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Elektomehanika-Sklad d.o.o. za sanaciju ograde na igralištima u Mjesnim odborima Diklo i Smiljevac te otvorenom kupalištu Kolovare

30. ožujka

 1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2021.
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 3. Odluka o o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bartula Kašića
 4. Odluka o o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića
 5. Odluka o o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Smiljevac
 6. Zaključak o sklapanju Aneksa IV. Ugovora o javnim radovima Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo s društvom SUB MISSION j.d.o.o.
 7. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu javnih površina za postavu naprava za pečenje i prodaju kokica
 8. Zaključak o pokroviteljstvu organizacije turističko-sportsko-poslovne priredbe Zadar SportTech 2021.

31. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Bilaver savjetovanje d.o.o. za izradu planova razvoja javnih ustanova u kulturi Hrvatsko narodno kazalište Zadar i Kocertni ured Zadar za 2021. - 2026.
 2. Zaključak o odabiru ponude društva STIPČEVIĆ d.o.o. za izgradnju vanjskog stolnoteniskog igrališta u Mjesnom odboru Crno
 3. Odluka o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 9337/4 i k.č. 9337/5, obje k.o. Zadar
 4. Zaključak o sponzorstvu Inferno Gaming Festivala