1. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za nabavu podmorskog pregleda Obale Petra Krešimira IV
 2. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za nabavu projekta arheoloških istražnih radova na Trgu 3 bunara

4. ožujka

 1. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa dosadašnjim zakupcem kojem je istekao ugovor, Hrvatskom seljačkom strankom
 2. Zaključak o financiranju troškova postave statičkih radara za praćenje prometa na dvije lokacije u gradu

5. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu III. izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac
 2. Zaključak o uspostavi sustava otplinjavanja deponijskog plina i proizvodnje električne energije iz istog na odlagalištu Diklo
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina društvu Krekić avangard d.o.o.

6. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Ernst & Young savjetovanje d.o.o. za konzultantske usluge u predmetu nabave projekta Centar za mlade

7. ožujka

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Bila stina d.o.o. za nabavu usluge izrade prilazne staze za osobe s posebnim potrebama na otvorenom plivalištu Kolovare
 2. Zaključak o odabiru ponude obrta Pronig za nabavu usluge uređenja stepenica od inoxa na otvorenom plivalištu Kolovare
 3. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja društvu Krekić avangard d.o.o. za prometovanje teretnim vozilima unutar pješačke zone Poluotok
 4. Zaključak o uplati godišnje članarine sudjelovanja u LAG-u Mareta za 2019. godinu
 5. Zaključak o ovlašćivanju TD „Obala i lučice„ d.o.o. za sanaciju lifta za potrebe osoba s invaliditetom na plaži Kolovare
 6. Zaključak o sklapanju ugovora o subvencioniranju razlike iznosa zakupnine poslovnih prostora u InZad inkubatoru

11. ožujka

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus
 2. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja Volat j.d.o.o. i UOIG Mandra Damir za izradu UPU-a groblja Kožino
 3. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja Volat j.d.o.o. i UOIG Mandra Damir za izradu UPU-a groblja Ploča
 4. Obavijest o odabiru ponude društvu Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za pristupnu cestu za SRC Crno
 5. Obavijest o odabiru ponude obrta Sitotisak Mateka za uslugu izrade promotivnih materijala za promidžbu projekta „Mreža ZaDar“

12. ožujka

 1. Odluka o imenovanju voditelja Stalne izložbe crkvene umjetnosti
 2. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2019.
 3. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2019. godini
 4. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Čistoća“ d.o.o. za postavu mobilne kompostane za biorazgradivi otpad na otoku Istu
 5. Zaključak o pokroviteljstvu regionalnog prvenstva Hrvatske u kronometar vožnjama naziva „Nagrada grada Zadra“

13. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Sjaj d.o.o. za građevinske i radove uklanjanja prozupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva
 2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju poljskog puta u Malom Ižu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Sveučilištu u Zadru
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

14. ožujka

 1. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja PanGeo Projekt d.o.o. i Maxicon d.o.o. za izradu dokumentacije u svrhu izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Diklo
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I (zapad)
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti za ponovnu javnu raspravu
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke društvu „Zadar Outdoor“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi dijaliziranih, transplatiranih bubrežnih bolesnika Zadar

15. ožujka

 1. Zaključak o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Zadra
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV. Društvu 360 Incentivies & more d.o.o.

18. ožujka

 1. Odluka o potvrdi imenovanja Mladena Baćila za zapovjednika postrojbe DVD-a Silba
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Promel projekt d.o.o. za izradu projektne dokumentacije semaforizacije 4 križanja u Zadru
 3. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa dosadašnjim zakupcem kojem je istekao ugovor, društvom Toranj d.o.o.
 4. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu ROSS d.o.o.

19. ožujka

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na malonogometnom igralištu na Ploči
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Narodnom trgu Udruzi pčelara Velebit
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Eko - Zadar

20. ožujka

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga stručnog nadzora na radovima dovršetka i dogradnje centra „Mocire“
 2. Obavijest o poništenju postupka javne nabave radova izgradnje sportskog igrališta na otoku Olibu
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 4. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju 29. Nacionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnog odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za down sindrom Zadarske županije

22. ožujka

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnih površina

25. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude društva Marex elektrostroj d.o.o. za ugradnju i održavanje gradske opreme Grada Zadra
 2. Obavijest o odabiru ponude društva A1 Hrvatska d.o.o. za nabavu telekomunikacijskih usluga u fiksnoj mreži
 3. Zaključak o odabiru ponude obrta Marin za elektroinstalaterske radove u dvorani Jazine
 4. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje sanitarnog čvora u MO Stanovi
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Narodnom muzeju Zadar

26. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude društva Media oglasi d.o.o. za usluge pripreme i provedbe programa izbobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine označene kao dio čest.zem. 4144/2 k.o. Zadar
 3. Zaključak o odabiru ponude obrta „Golem“ za radove sanacije dijela puta u Malom Ižu - Porovac
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog događanja na Trgu Petra Zoranića

27. ožujka

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine označene kao dio čest.zem. 7044 k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine OŠ Petar Preradović
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije

28. ožujka

 1. Odluka o odabiru ponude društva Krekić avangard d.o.o. za radove na dovršenju i dogradnji Centra „Mocire“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Antikorupcija
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom atletskom savezu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

29. ožujka

 1. Zaključak o podnošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2018. godinu Zadarskoj županiji
 2. Zaključak o implementaciji međunarodne norme za nadogradnju sustavnog gospodarenja energijom putem europskog projekta Compete4SEAP