3. listopada

1. Odluke (x5) u postupku javne nabave opremanja interijera Providurove palače – faza 3 i 4:

    - poništenje za Grupu 1 – građevinsko obrtničke radove,

    - poništenje za Grupu 2 – elektroinstalacije – rasvjeta,

    - odabir ponude društva Con-formo d.o.o. za Grupu 3 - tipska i ugradbena oprema,

    - poništenje za Grupu 4 – ovlaživači prostora,

    - odabir ponude društva Random d.o.o. za Grupu 5 - reflektori

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2022. – 2024. godine za savjetovanje s javnošću

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju „Gospodarske zone Crno“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. listopada

1. Zaključak o prijenosu sredstava projektnom partneru - Gradskom društvu Crvenog križa Zadar

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj radioteleviziji

5. listopada

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca, faza 1b

6. listopada

1. Zaključak o privremenom gašenju rasvjete na zgradi škola u Perivoju Vladimira Nazora

7. listopada

1. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom prometnica na području UPU Vitrenjak I – zapad, faza I i II

2. Zaključak o odabiru ponude društva Milimetar d.o.o. za uslugu izrade geodetsko situacijskog nacrta – podloge za potrebe izrade UPU-a zone (SM) zapadno od povijesne jezgre Kožina

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Puntamici, prostoru Beach bara Bamboo

11. listopada

1. Odluka o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za građenje infrastrukture nove ceste u Petrčanima Punta Radman

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024. godinu, za savjetovanje s javnošću

3. Zaključak o davanju u zakup javne površine - tri parkirna mjesta društvu Dell invest d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Pragma komunikacije d.o.o.

12. listopada

1. Zaključak o davanju u zakup dijelova montažnih kućica na trajektnim pristaništima na Istu, Malom Ižu i Premudi

2. Zaključak o odabiru ponude Instituta za razvoj i međunarodne odnose za konzultantske usluge provedbe Prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021. – 2027. godine

3. Zaključak o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za rekonstrukciju i sanaciju poljskih, šumskih i protupožarnih puteva na području Grada Zadra

13. listopada

1. Obavijest o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za rekonstrukciju križanja Ulice Andrije Hebranga i Ulice bana Josipa Jelačića

17. listopada

1. Obavijest o odabiru ponude društva Con-formo d.o.o. za uređenje interijera novog dijela Gradske knjižnice (odjel za mlade i glazbeno – filmska zbirka) u Centru za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o porezima Grada Zadra

18. listopada

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

2. Odluka o odabiru ponude društva MAR d.o.o. za sanaciju skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare – ponovljeni postupak

19. listopada

1. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

2. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2022. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. – „Advet u Zadru 2022“

20. listopada

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi i ugradnji solarne kamere na lokaciji Put kotarskih serdara s društvom Telital mobitel d.o.o.

21. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

2. Zaključak o odabiru ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Silvana Mihaljević za projektantski nadzor projekta uređenja dijela parka Vruljica

24. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

2. Zaključak o isplati sredstava Ligi protiv raka Zadar za kupnju umjetničke slike na humanitarnoj izložbi

25. listopada

1. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstanu prometnicu u Diklu

3. Obavijest o odabiru ponude Braniteljske zadruge Maslenica 93 za rekonstrukciju sportskog igrališta u MO Bili Brig

4. Zaključak o odabiru ponude društva Terra travel d.o.o. za organizaciju studijskog posjeta Parku znanosti u Oroslavlju i centrima izvrsnosti Varaždin

5. Zaključak o odabiru ponude društva Geoexpert – I.G.M. d.o.o. za stručni nadzor nad sanacijom skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar

26. listopada

1. Zaključak o odabiru ponude društva Atrij d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju igrališta u MO Novi Bokanjac

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

27. listopada

1. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za uređenje dijela prostora u MO Brodarica

2. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za građevinske radove na fasadi zgrade MO Diklo

28. listopada

1. Odluka o sufinanciranju energetskih pregleda i energetskog certificiranja te izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na administrativnom području Grada Zadra po provedenom javnom natječaju

2. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2022. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao čest.zem. 766/493 k.o. Diklo

31. listopada

1. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za radove na rekonstrukciji raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2022. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2022. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu