4. listopada

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2021. godini

2. I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2021. godinu

3. Zaključak o odadiru ponude društva Aces d.o.o. za izradu parcelacijskog elaborata i analize vlasništva dijela područja Smiljevac

4. Zaključak o odabiru ponude društva GiN Company d.o.o. za izradu novelacije glavnog projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže priključnih ulica koje se spajaju na glavni kolektor u Splitkoj ulici“

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana djelovanja civilne zaštite Grada Zadra za javno savjetovanje

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu za javno savjetovanje

8. Zaključak o dodjeli na korištenje javne površine srednjim školama u Perivoju Vladimira Nazora

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići

5. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2021. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Tržnica Zadar d.o.o.

6. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2. Zaključak o financijskoj pomoći za održavanje Konferencije vinskih ugostiteljskih i gastronomskih vrhunskih znalaca

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Donat

8. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru za javno savjetovanje

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

11. listopada

1. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Zadra (2021.-2023.)

2. Zaključak o davanju odobrenja trvtki Kaufland Hrvatska k.d. za obavljanje djelatnosti vanjske prodaje na lokaciji parkirališta isprd poslovnice Kaufland Zadar, Andrije Hebranga 2

3. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi video animacije idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja Parka Jazine

4. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja Parka Jazine

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi EKO - ZADAR

12. listopada

1. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika

2. Obavijest o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za konzultantske usluge izrade Plana razvoja Grada Zadra za razdoblje 2021. - 2027. i Provedbenog program

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 1667/2 k.o. Zadar

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake čest.zem. 9382/36 i čest.zem. 9382/39, obje k.o. Zadar

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 5660/2 k.o. Silba

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Goethe institutu

13. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine oznake čest.zem. 4062/2, 4063/1, 4063/2, 4070/5, 4070/6 i 4070/7, sve k.o. Zadar

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, za dimnjačarska područja broj 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 i 8

14. listopada

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Dvije palače“, za javno savjetovanje

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

4. Zaključak o financijskoj pomoći održavanja Mediteranskog simpozija „Dani hrvatskih krških pašnjaka“

15. listopada

1. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima

2. Zaključak o pokroviteljstvu Konferencije „Misli globalno u lokalnom: otpornost i upravljanje gradovima“

18. listopada

1. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Dell invest d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina društvu Tržnica Zadar d.o.o.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Organizacijskom odboru referendumske inicijative „Zaštitimo hrvatsku kunu“

19. listopada

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge nadzora nad građenjem i koordinacije II za izgradnju novog Gradskog groblja Grada Zadra

20. listopada

1. Obavijest o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za rekonstrukciju i adaptacija vojne fortifikacije (bunkera) s pripadajućim parternim uređenjem okoliša kroz provedbu projekta REVIVAL

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 192/22 k.o. Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Savezu mažoretkinja Pom pon timova Hrvatske

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Donat

21. listopada

1. Objava natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2021. godini

2. Zaključak o donaciji sredstava Hrvačkom klubu Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Samostanu sv. Mihovila

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Trooper

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

22. listopada

1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2021. godinu

2. Obavijest o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za održavanje gradskih bedema na razdoblje od dvije godine

3. Zaključak o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2021. godini

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog

25. listopada

1. Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“

2. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu OTP banka d.d. za postavu bankomata

26. listopada

1. Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazuma s tvrtkom Krekić avangard d.o.o. u predmetu rekonstrukcije objekta Providurove palače

28. listopada

1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Zadra za 2021. godinu

29. listopada

1. Odluka o produljenju suglasnosti Lučkoj upravi Zadar za korištenje nekretnina oznake dio k.č. 10766, dio k.č. 10767 i dio k.č. 10721, sve k.o. Zadar te davanje suglasnosti za korištenje nekretnina oznake dio k.č. 10767/1 i dio k.č. 9907, obje k.o. Zadar

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Alfa