1. listopada

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave arheoloških istraživanja za novu gradsku tržnicu, zona 2B
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima – faza 1
 3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje križanja ulica Jurja Križanića i Put Bokanjca – faza II.
 4. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje odvojka ceste Mile Gojsalić
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi „Drama plus“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom restauratorskom zavodu
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Zadar

2. listopada

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga izrade projektne dokumentacije za uspostavu inteligentnih transportnih sustava ITS
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Pangeo projekt d.o.o. za uslugu izrade izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Diklo
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za radove na kostruktivnoj sanaciji crkve sv. Stošije na Puntamici – I. faza
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u Deja Brew Pub-u
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine povjerenstvu za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD Tržnica Zadar d.o.o. – Advent 2019.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD Tržnica Zadar d.o.o. za postavu jaslica

3. listopada

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o izdvajanju iz naplate dva parkirna mjesta potrebna za punjenje električnih vozila

4. listopada

 1. Odluka o osnivanju Odbora za odabir projekata u predmetu SC7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave projektanstskog nadzora na izgradnji škole na Novom Bokanjcu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za osteoporozu Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Nasadi“ d.o.o.

7. listopada

 1. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra

9. listopada

 1. Odluka o utvrđivanju dokumentacije za provedbu Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o o utvrđivanju dokumentacije za provedbu Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2019. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a dijela prostora MO „Jazine“
 5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a zone trgovinskog velecentra „Vrilo“
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Zadra
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

10. listopada

 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 4. Odluka o odabiru ponude društva Tri Bartola d.o.o. za nabavu lož ulja za razdoblje od četiri godine
 5. Odluka o dodjeli poslovnog prostora na adresi A. Medulića 2, TD „Obala i lučice“ d.o.o.
 6. Zaključak o pokroviteljstvu humanitarnog koncerta „Ublažimo autizam djece“
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka nabave radova izgradnje dijela 1. etape Novog gradskog groblja Grada Zadra

11. listopada

 1. Zaključak o subvenciji kamate na odobrene kredite OTP banci d.d.
 2. Zaključak o pokroviteljstvu izložbe „Putovanje porculana putom svile – izložba kulture kineskog porculana“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u crkvi sv. Dominika i prostoru ispred Kazališta lutaka
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu RMC d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko-Zadar“ d.o.o.

14. listopada

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Mozaik grupa d.o.o. za usluge pomoći organizacije My Smart City Zadar hackatona i konferencije 2019.
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

15. listopada

 1. Zaključak o odabiru ponude Zagrebačke banke d.d. za nabavu dugoročnog kredita za financiranje gradnje škole na Novom Bokanjcu

16. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude društva Sub mission j.d.o.o. za nabavu radova uređenja šetnice i sunčališta na dijelu obalnog pojasa Diklo

17. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude društva Rene d.o.o. za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ulice Bedemi zadarskih pobuna
 2. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projekta potpornih zidova u ulici Franje Tuđmana
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru, za savjetovanje s javnošću

18. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude društva Brodomerkur d.d. za nabavu radova na rekonstrukciji i nadogradnji Centra za mlade
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Project factory d.o.o. za izradu studije izvodljivosti za izgradnju sortirnice otpada

21. listopada

 1. Odluka o odabiru ponude društva Marex-elektrostroj d.o.o. za božićno-novogodišnje ukrašavanje grada
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

22. listopada

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu, za savjetovanje s javnošću
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine O.Š. Bartula Kašića

23. listopada

 1. Odluka o imenovanju članice Kulturnog vijeća Grada Zadra za vizualnu umjetnost
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Civil engineering consultancy d.o.o. za voditelja projekta gradnje škole na Novom Bokanjcu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebničkih usluga i usluga ukopa
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik naknada za korištenje grobnog mjesta na području Grada Zadra
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju krovišta u Molatu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju revizije plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nemogućnosti ostvarivanja prava prvokupa za kupnju nekretnine oznake čest.zem. 3560 k.o. Zadar
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Javne ustanove Zadra Nova te prihvaćanju Dodatka II. Sporazumu o osnivanju

24. listopada

 1. Zaključak o odabiru ponude Zagrebačke banke d.d. za nabavu dugoročnog kredita za financiranje projekta Aglomeracija Zadar-Petrčane

25. listopada

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Dolly link j.d.o.o. za usluge izrade promidžbenih materijala – projekt Centar za mlade

28. listopada

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Experiences j.d.o.o. za usluge promidžbe i informiranja – projekt Recolor
 3. Zaključak o kupnji slike na humanitarnoj izložbi u organizaciji Lige protiv raka Zadar

29. listopada

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

30. listopada

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Artikulacija za uslugu istraživačkih aktivnosti – projekt Centar za mlade
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu rekonstrukcije raskrižja Ulica braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Bistrou Flash
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Deja Brew Pub-u

31. listopada

 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2019. godini
 2. Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2019. godini
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“