2. lipnja

1. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za nabavu radova sanacije ogradnog zida s metalnom ogradom u perivoju na području MO Brodarica

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Tržnica Zadar“ d.o.o.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi književnih stvaralaca „Riječi iznad svega“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

3. lipnja

1. Odluka o imenovanju članova Vijeća Međunarodnog natjecanja pjevačkih amaterskih zborova

2. Obavijest o odabiru ponude društva Argentin montaža d.o.o. za radove izrade i postavljanja kioska na Bedemima zadarskih pobuna – Projekt „Zadar baštini“

3. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za izradu projektne dokumentacije nove gradske prometnice od Ulice J. Š. Cezana do Veterinarske stanice

4. Zaključak o isplati novčanih sredstava projektnom partneru Gradsko društvo Crvenog križa Zadar

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji novčanih sredstava s Turističkom zajednicom grada Zadra

6. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju Europskog prvenstva mažoret plesa u 2022. godini

7. Zaključak o pokroviteljstvu znanstveno – stručnog skupa „24. Ljetna akademija 2022.“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom obrtu „ABA“

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Savezu mažoretkinja pom pon timova Hrvatske

6. lipnja

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup - Liburnska obala 4

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta “Višnjik”

4. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta “Višnjik”

5. Zaključak o sufinanciranju dodatnih timova izvanbolničke hitne medicine tijekom turističke sezone 2022. godine

6. Zaključak o sufinanciranju nastavka provedbe školskog preventivnog programa „Trening životnih vještina“ za 2022./2023. godinu

7. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva PBZ-leasing d.o.o. za nabavu osobnih automobila putem operativnog leasinga - ponovljeni postupak

2. Zaključak o financiranju usluge pružanja pomoći prilikom ulaska u more teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom na plaži „Vitrenjak“

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi „Svarog bara“

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Udruzi „Jardin“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

9. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi „Starinar“

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Plesnoj udruzi Gesta

11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Honorary consulate of the Republic of Lithuania

8. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Opskrba d.o.o. za opskrbu električnom energijom u razdoblju od četiri godine

9. lipnja

1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2. Obavijest o odabiru ponude društva KONSTRUKT d.o.o. za uređenje igrališta u MO Vidikovac

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – feštica petkom Turističkoj zajednici Grada Zadra i ugostiteljskim objektima na području grada Zadra

6. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra, tijekom održavanja Feštica petkom

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Jardin

10. lipnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

13. lipnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“

14. lipnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o pretvaranju tražbine Grada Zadra u procesu preoblikovanja HNK Zadar iz sportske udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Istu

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Nada“

15. lipnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao dio k.č. 7041/3 k.o. Zadar

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva sportskom dioničkom društvu Košarkaškom klubu Zadar

3. Zaključak o odabiru ponude Braniteljske zadruge Maslenica 93, za sanaciju i zamjenu košarkaških konstrukcija u MO Jazine 2 i MO Višnjik

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

17. lipnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i Nacrta prijedloga rješenja kojim se odbijaju neuredne ponude

2. Zaključak o odabiru ponude društva Građevinski konzalting d.o.o. za izradu projekata za vanjska sportska vježbališta na području Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Kamen“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Porat“

20. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Strabag d.o.o. za građenje infrastrukture UPU Vitrenjak II, faza I

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare

3. Zaključci (x3) o prijenosu sredstava partnerima projekta „Inclusive Play“: Dječjem vrtiću Latica, Gradu Mostaru i Centru „Los Rosales“

4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Zajednici udruga „Centar nezavisne kulture“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

21. lipnja

1. Zaključak o četvrtoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Fešta na Ploči '22“

23. lipnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

24. lipnja

1. Zaključak o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2022.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zadarskoj Nadbiskupiji

27. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Cibo promet d.o.o. za izvedbu radova uređenja višeosjetilnog -senzoričkog parka „Vruljica“ u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Obavijest o odabiru ponude društva KONUS d.o.o. za izradu UPU-a stambene zone (Sm) zapadno od povijesne jezgre Kožino

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije – feštica petkom Turističkoj zajednici Grada Zadra i ugostiteljskim objektima na području grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra, tijekom održavanja Feštica petkom

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na vanjskim terenima ŠC Višnjik

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na otoku Ižu

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi ratnih veterana 7. domobranske pukovnije i Udruzi „Hrvatskoj Za Dar“

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

28. lipnja

1. Zaključak o sufinanciranju program predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača na području grada u pedagoškoj 2022./2023. godini

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“

29. lipnja

1. Odluka o objavi Natječaja za prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na administrativnom području Grada Zadra

2. Zaključak o sklapanju Sporazuma o partnerstvu na provedbi projekta „Tu sam za tebe“

3. Zaključak o odobrenju uporabe grba Grada Zadra društvu Zadarski tjednik d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

30. lipnja

1. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija proračunskih korisnika

2. Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2022./2023. godinu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina

4. Dopuna Plana savjetovanja s zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

5. Obavijest o odabiru ponude društva VIA FACTUM d.o.o. za izradu glavnog i izvedbenog projekta dijela ulice A. Kovačića sa križanjem ulice M. Gupca

6. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus

7. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija u 2022. godini

8. Zaključak o organiziranju Prometne jedinice mladeži

9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi „Svarog bara“

10. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred bara-noćnog kluba „Ledana“

11. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“