1. lipnja

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Plutosint za nabavu i postavu plutajućih zaštitnih ograda u Molatu i Olibu

2. lipnja

 1. Obavijest o odabiru ponude Zajednice ponuditelja: Argentin montaža d.o.o. i Tactile studio UG za nabavu opreme za implementaciju pilot aktivnosti za poboljšanje turističke pristupačnosti u sklopu projekta Tourism4All

4. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva NEROline d.o.o. za nabavu i ugradnju fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 3. Zaključak o odabiru ponude Hrvatske udruge za interpretaciju baštine za nabavu obrazovnog seminara u sklopu projekta RECOLOR
 4. Zaključak o odobrenju održavanja proslave vjenčanja i žive glazbe u UO Kamen

7. lipnja

 1. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima za subvencioniranje kamate kredita kroz instrument „COVID 19 – zajam za očuvanje likvidnosti“ u Gradu Zadru
 2. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima za subvencioniranje kamate kredita kroz instrument „COVID 19 – zajam za investicije“ u Gradu Zadru
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake: čest.zem. 6592/2 i 6591/1, obje k.o. Bokanjac
 4. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja: Volat j.d.o.o. i Studio 2M d.o.o. za izradu UPU-a pretežno stabene namjene Ploče
 5. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora MO Silba na Silbi, Umjetničkoj organizaciji Silba Environment Art i Udruzi Mavena – 36 njezinih čuda

8. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Hrvatska za život

9. lipnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave opremanja interijera odjela Gradske knjižnice u Providurovoj palači za dvije grupe
 3. Zaključak o financiranju usluge pružanja pomoći pri ulasku u more teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom na plaži „Vitrenjak“
 4. Zaključci (x2) o odobrenju održavanja manifestacija – proslava vjenčanja u konobi Kraljevski vinogradi

10. lipnja

 1. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2021. godinu
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za iznajmljivanje elktričnih romobila
 3. Zaključci (x2) o odobrenju održavanja manifestacija U Zadružnoj pivovari Brlog

11. lipnja

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. Zaključak o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača u pedagoškoj 2021./2022. godini
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Poljani Branka Stojakovića
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za starije i nemoćne osobe Ivan Pavao II.

14. lipnja

 1. Zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra

15. lipnja

 1. Zaključak o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2021.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru „Trooper“
 3. Zaključci (x2) o odobrenju održavanja glazabeno-scenskih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Veleposlanstvu Indije

16. lipnja

 1. Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2021./2022. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

17. lipnja

 1. Odluke (x2) o prijedlogu opoziva dosadašnjih te imenovanju novih članova Nadzornog odbora TD „Liburnija“ d.o.o.
 2. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju ulaganja u luku Brgulje na otoku Molatu
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72 bojne

18. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ljetnog kina na Poljani Branka Stojakovića

21. lipnja

 1. Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjeg te imenovanju novog člana Nadzornog odbora TD „Čistoća“ d.o.o.
 2. Zaključak o financiranju brodskog prijevoza timova opće medicine na udaljenim zadarskim otocima za 2021.
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Maxima film d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

23. lipnja

 1. Odluka o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Zadra
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu izvješća o stanju u prostoru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Nada“
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Zadar Festival d.o.o.

24. lipnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72 bojne

25. lipnja

 1. Odluka o odobravanju potpore prijaviteljima za subvencioniranje kamate kredita kroz instrument „COVID 19 – zajam za očuvanje likvidnosti“ u Gradu Zadru
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u restoranu „Roko“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na malonogometnom igralištu kod Područne škole K. Krstića na Ploči

28. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o. za nabavu interaktivne skulpture makete grada Zadra – projekt ZADAR BAŠTINI – ponovljeni postupak
 2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Veloj Ravi
 3. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi „Žene u Domovinskom ratu – Zadar“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Poljani Branka Stojakovića
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara „Pax“
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i "Dišpet"
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija – proslava vjenčanja u U.O. „Kamen“

29. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Dobra knjiga
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Agenciji ZADRA NOVA

30. lipnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine Braniteljskoj zadruzi Misija
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Općoj bolnici Zadar