3. lipnja

 1. Odluka o sklapanju ugovora o darovanju nekretnina Osnovnoj školi Smiljevac
 2. Zaključak o sklapanju 3. izmjene Ugovora za izradu projektne dokumentacije 8. faze izgradnje kolektora visoke zone Grada Zadra

4. lipnja

 1. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2019. godinu

5. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Granda projekt d.o.o. za usluge stručnog nadzora na dovršenju i dogradnji Centra Mocire
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Promel projekt d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za semaforizaciju raskrižja ulica dr. F. Tuđmana i Bana J. Jelačića
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Sto posto prirodno d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije OŠ Krune Krstića
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Nasadi d.o.o. za čišćenje trase stare rimske ceste od raslinja na mjestu izgradnje Novog gradskog groblja grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Deja Brew Pub-u
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Malonogometnom igralištu OŠ Smiljevac

6. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Brodarica

7. lipnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Poduzetničke zone Crno – 1. faza
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Novog gradskog groblja Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi Svarog bara

10. lipnja

 1. Odluka o sklapanju ugovora o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije obale u uvali Jazine – III. Faza
 2. Zaključak o sklapanju izmjene Ugovora o javnim radovima rekonstrukcije dijela ulice Put Stanova

11. lipnja

 1. Odluka o darovanju nekretnine oznake čest.zem. 2144/211 k.o. Crno Domu za odgoj djece i mladeži Zadar
 2. Zaključak o sklapanju IV. Dodatka ugovoru o provedbi radova energetske obnove OŠ Smiljevac
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred noćnog kluba Ledana
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Golden Vip
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u restoranu Foša
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine duštvu dm drogerie markt d.o.o.

12. lipnja

 1. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2019. godinu
 2. Zaključak o odabiru ponude obrta Mini gradnja Golem za sanaciju mjesnog puta u Veloj Ravi

13. lipnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Hart Perović d.o.o. za izradu studije izvodljivosti za objekt Sveučilišni kampus na otoku Molatu
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka društvu Yellow ball
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi „Hrvatski otočni proizvod“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na nogometnom igralištu kod Područne škole K. Krstića na Ploči

14. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine KUD-u INA Galerija Miroslav Kraljević

17. lipnja

 1. Odluka o odabiru ponude društva Minigradnja d.o.o. za radove parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Mikroklima d.o.o. za radove na priključenju zgrade Osnovne škole Smiljevac na prirodni plin
 3. Zaključak o dozvoli izvođenja radova na javnoj površini na Istu Hrvatskoj HEP-u Elektra Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne Veleposlanstvu Indije u RH

21. lipnja

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave namještaja, opreme, didaktike i potrošnog materijala za potrebe projekta Mreža ZaDar
 2. Obavijest o odabiru ponude Udruge Obiteljski koordinator za usluge edukacije u okviru projekta Mreža ZaDar
 3. Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2019. godini s Turističkom zajednicom Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD Tržnica Zadar d.o.o.

24. lipnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred noćnog kluba Ledana
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija sezona 2019. na području Grada Zadra tijekom mjeseca srpnja
 3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Zadra u sezoni 2019. za mjesec srpanj
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojne

26. lipnja

 1. Zaključak o pokroviteljstvu Festivala „Donat Fest 2019“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Tequila Sunrise
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi osoba oštećena sluha Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

27. lipnja

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad radovima priključenja zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom restauratorskom Zavodu
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV. Društvu Yellow Ball j.d.o.o.

28. lipnja

 1. Zaključak o sklapanju izmjene Ugovora o javnim radovima za izgradnju spoja Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (nastavak Riječke)
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Melodija d.o.o. za usluge najma pozornice, rasvjete i razglasa za organizaciju koncerta povodom Dana domovinske zahvalnosti
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi Svarog bara
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije ispred noćnog kluba Ledana