2. kolovoza

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje prometnice u Crnom

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova građenja infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II

4. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge opremanja interijera Providurove palače – faza 3 i faza 4

5. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Greengreen advisory d.o.o. radi održavanja sajma „Proizvodi hrvatskog sela“

6. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu Greengreen advisory d.o.o. radi održavanja manifestacije „Zadar Craft Beer Festival“

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi caffe bara „Pax“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u UO „Pasta&Svašta“

9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru Craft kušaone „Ćakula“

3. kolovoza

1. Zaključak o davanju suglasnosti TD Liburnija d.o.o. na izmjenu cijene usluge javnog prijevoza

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

3. Zaključci (x2) o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

4. kolovoza

1. Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

2. Obavijest o odabiru ponude Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu za izradu dokumentacije za dizajn projekta vizualnih komunikacija identiteta Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar

8. kolovoza

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe bara „Teatro“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Muro“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Zadar snova

9. kolovoza

1. Zaključak o isplati sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za financiranje sanacije obalnog zida u luci Olib

2. Zaključak o prijenosu sredstava projektnom partneru, Gradskom društvu Crvenog križa Zadar

10. kolovoza

1. Zaključak o odobrenju gašenja javne rasvjete na Obali kralja P. Krešimira IV za održavanja manifestacije „Noć punog miseca 2022.“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi „Svarog“ bara

11. kolovoza

1. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Empress“

12. kolovoza

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za savjetovanje s javnošću

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija za trajanja Zadar Craft Beer Festivala 2022.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Turističkoj zajednici grada Zadra

16. kolovoza

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi caffe bara „Pod Bedemom“

2. Zaključak o produženju radnog vremena restoranu „Foša“

18. kolovoza

1. Zaključak o odabiru ponude društva AD CON d.o.o. za obavljanje nadzora nad radovima uređenja višeosjetilnog parka „Vruljica“

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji sredstava Udruzi Propela

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na prostoru Športskog centra Višnjik

19. kolovoza

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Stanarska fešta“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

22. kolovoza

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluge održavanja javne rasvjete u razdoblju od četiri godine

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Inovatini Zadar“ d.o.o. za 2021. godinu

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji sredstava Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Donat

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

23. kolovoza

1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta

2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za obavljanje nadzora nad gradnjom infrastrukture UPU Vitrenjak I

3. Zaključak o odabiru ponude društva Točka j.d.o.o. za uslugu kreiranja vizualnog identiteta u sklopu projekta „Tu sam za tebe“

4. Zaključak o povjeravanju usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra TD Liburnija d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Kamen“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na otoku Ižu

24. kolovoza

1. Zaključak o sklapanju Dodatka 1. Sporazumu o sufinanciranju izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže do Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi caffe bara „Pax“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na području MO Sinjoretovo

25. kolovoza

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

2. Zaključak o privremenom gašenju rasvjete na zgradi nadbiskupije na Forumu

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Empress“

26. kolovoza

1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

2. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem. 762/5, 766/11 i 764/7, sve k.o. Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Donat Zadar

29. kolovoza

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 2144/236 k.o. Crno

2. Zaključci (x8) o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava za 2021. godinu: „Odvodnja“ d.o.o., „Tržnica Zadar“ d.o.o., „Nasadi“ d.o.o., „Eko“ d.o.o., „Liburnija“ d.o.o., „Vodovod“ d.o.o., „Obala i lučice“ d.o.o. i „Čistoća“ d.o.o.

30. kolovoza

1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za 2021. godinu

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi „Svarog“ bara

31. kolovoza

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Zadra

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (vodoopskrba)

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (odvodnja)

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju UPU-a sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi – Groblje Kožino

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini znake čest.zem. 5738/1 k.o. Zadar

10. Zaključak o odabiru ponude društva Pitura Zadar d.o.o. za uređenje zgrade Mjesnog odbora Stanovi

11. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“