2. kolovoza

 1. Zaključak o davanju u zakup zamjenskog prostora društvu „Grofica“ d.o.o.
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

4. kolovoza

 1. Zaključak o sklapanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste - spojne prometnice za sklonište životinja (na č.z. 627/59 k.o. Bokanjac)

9. kolovoza

 1. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom Mango moda d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72 bojne

10. kolovoza

 1. Zaključak o utvrđivanju Pročišćene konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji novčanih sredstava Umjetničkoj organizaciji Zara

12. kolovoza

 1. Obavijest o odabiru ponude Zajednice ponuditelja: Partner d.o.o., Validus d.o.o. i Građevinar d.o.o. za usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Aces d.o.o. za usluge rješavanja prigovora u postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bokanjac, Crni i Diklo

13. kolovoza

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za provedbu istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom grada Zadra
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Agenciji Zadra Nova za raspolaganje imovinom u sklopu projekta STREAM
 3. Zaključak o pokroviteljstvu i isplati sredstava potpore organizaciji Vaicanto festivala - Queenvention
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu Kamen

16. kolovoza

 1. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe kandidatima za izbor gradonačelnika

17. kolovoza

 1. Zaključak o sklapanju Aneksa I. Ugovora za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom građevine Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo

18. kolovoza

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Brodarica

19. kolovoza

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvu R-OH Koncept d.o.o.

23. kolovoza

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 3812/158 k.o. Crno
 2. Zaključak o financiranju programa smjenskog i produljenog rada u vrtićima drugih osnivača
 3. Zaključak o donaciji sredstava Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Donat
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Uduzi Cukrići
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

24. kolovoza

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Partner revizija d.o.o. za uslugu vanjske revizije projekta „ZADAR BAŠTINI“
 2. Zaključak o isplati sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za sufinanciranje ulaganja u luku Brgulje na otoku Molatu
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene priredbe na terasi ugostiteljskog objeta „Moonlight whiskybar“ u Petrčanima

27. kolovoza

 1. Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2021./2022. godini
 2. Zaključak o financiranju izvođenja programa njemačkog jezika u OŠ Šime Budinića u školskoj 2021./2022. godini
 3. Zaključak o financiranju izvođenja programa talijanskog jezika u OŠ Stanovi u školskoj 2021./2022. godini
 4. Zaključak o financiranju stručnog suradnika logopeda u OŠ Bartula Kašića u školskoj 2021./2022. godini
 5. Zaključak o financiranju izvođenja programa predškole u OŠ Zadarski otoci – Područnoj školi Olib za pedagošku 2021./2022. godinu
 6. Zaključak o financiranju prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra u školskoj 2021./2022. godini
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

31. kolovoza

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave izgradnje pristupne ceste PZ Crno – II. faza
 2. Zaključak o opozivu Zaključka o potvrdi imenovanja Vojmira Marasa zapovjednikom postrojbe DVD-a „Otok Molat“ 
 3. Zaključak o potvrdi imenovanja Tonija Španića zapovjednikom postrojbe DVD-a „Otok Molat“
 4. Zaključak o odabiru ponude Cosmopolit medije za usluge provedbe promotivnih kampanja projekta „Podrška razvoju rane intervencije na području Grada Zadra i Zadarske županije“