1. kolovoza

 1. Odluka o provedbi postupka javne nabave usluga božićno-novogodišnjeg ukrašavanja grada
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Bilaver savjetovanje d.o.o. za usluge izrade komunikacijske strategije – projekt Recolor

2. kolovoza

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u Deja Brew Pub-u

6. kolovoza

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake čest.zem. 6359 k.o. Mali Iž
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake čest.zem. 2144/215 k.o. Crno
 3. Odluka o odabiru ponude društva Krekić avangard d.o.o. za izgradnju škole na Novom Bokanjcu
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Eurokod Pisačić d.o.o. za nabavu i postavu punionice za električna vozila_Projekt eGUTS
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Anicon j.d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad sanacijom izolacije u prostorijama Veslačkog kluba
 6. Zaključak o odabiru ponude društva Terra travel d.o.o. za usluge turističke agencije studijskog putovanja u okviru projekta „Mreža ZaDar“
 7. Zaključak o financiranju naknade priključka osnovne škole Smiljevac na plinski distribucijski sustav
 8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na igralištu Zgon u Diklu

7. kolovoza

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga na objektima „Tržnica Zadar“ d.o.o.
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade Društvenog doma na Molatu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u prostoru i na terasi caffe bara Teatro
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Ulici Sv. Nikole Tavelića na Dračevcu
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 6. Zaključak o odobrenju održavanja kulturno-zabavnog programa ispred i u prostoru crkve Sv. Dominika

9. kolovoza

 1. Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2019./2020. godinu
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake kao dio čest.zem. 9443 k.o. Zadar

12. kolovoza

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Seven onboard d.o.o. za uslugu izrade digitalne web platforme za kulturu Grada Zadra
 2. Zaključak o postavi svijetlećih ukrasa za potrebe manifestacije Zadarski ljetni karneval u Diklu
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV društvu Yellow ball d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Belafuška fešta“ na igralištu Brodarica

14. kolovoza

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za radove sanacije Komunjskog magazina na Premudi

19. kolovoza

 1. Zaključak o sufinanciranju redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojne

20. kolovoza

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi caffe bara Pax

22. kolovoza

 1. Odluka o provedbi postupka nabave usluga izrade interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra – Projekt Zadar baštini

23. kolovoza

 1. Odluka o provedbi postupka nabave radova rekonstrukcije dijela Ulice Nikole Tesle – 2. faza
 2. Zaključak o sklapanju ugovora s društvom „Struktura-projekt“ d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja pomoćnih terena igrališta na Š.C. Višnjik

26. kolovoza

 1. Odluka o provedbi postupka nabave radova izgradnje pristupne ceste Novog gradskog groblja grada Zadra
 2. Odluka o provedbi postupka nabave radova izgradnje pristupne ceste poduzetničke zone Crno – 1. faza
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbanih događanja na terasi Svarog bara
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2019.
 5. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2019.

27. kolovoza

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Moneo savjetovanje d.o.o. za usluge edukacije/usavršavanja za primjenu Art terapije s djecom predškolske dobi
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Rog-Joma d.o.o. za nabavu bicikala pripadnicima ciljane skupine projekta Pokret
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Hrvatski telekom d.d. za nabavu mobitela i laptopa pripadnicima ciljane skupine projekta Pokret
 4. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV. društvu Adria 3 j.d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Sport event d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Šigureca
 7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog bara Ledana

28. kolovoza

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Ulici Sv. Nikole Tavelića na Dračevcu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija - ljetnog kulturno zabavnog programa turističke sezone 2019. na lokacijama u povijesnoj jezgri grada Zadra 

29. kolovoza

 1. Obavijest o odabiru ponude društva ceste Zadarske županije d.o.o. za izgradnju pristupne ceste na Murvičku
 2. Zaključak o organiziranju prijevoza učenika osnovnih škola Grada zadra za školsku 2019./2020. godinu

30. kolovoza

 1. Odluka o provedbi postupka nabave usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade
 2. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u školskoj 2019./2020. godini
 3. Zaključak o financiranju izvođenja programa njemačkog jezika od prvog do trećeg razreda u O.Š. Š. Budinića u školskoj godni 2019./2020.
 4. Zaključak o financiranju izvođenja programa talijanskog jezika od prvog do trećeg razreda u O.Š. Stanovi u školskoj 2019./2020. godini
 5. Zaključak o financiranju radnog mjesta stručnog suradnika - logopeda za školsku 2019./2020. godinu
 6. Zaključak o financiranju izvođenja programa predškole u O.Š. Zadarski otoci – P.O. Olib za pedagošku 2019./2020. godinu
 7. Zaključak o imenovanju povjerenstva za ocjenu mogućnosti postavljanja reklamnih poruka
 8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u Deja Brew Pub-u
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije