Grad Zadar pokrenuo je postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, male vrijednosti,  u predmetu nabave usluge tjelesne zaštite imovine  Centra Mocire u 2014. godini,  evidencijski broj nabave 53/13. Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je i stavljen na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama Naručitelja  dana 07. studenoga 2013.g.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.11.2013.g. do 14,00 sati.

 

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora s ponuditeljem BUDNO OKO SECURITY d.o.o., Veslačka 2, Zadar objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. prosinca 2013.g. pod brojem: 2013/S 015-0102688.