Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Usluge izrade promidžbenih materijala za Kneževu palaču, evidencijski broj nabave BP-22/15.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. svibnja 2015.g. do 14:00 sati.