Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za uređenje stana u Širokoj ulici br. 2 u Zadru. Poziv za nadmetanje objavljen je 02.12.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-146592-011211.