CPV: 45233000-9 – Građevinski radovi, radovi na izgradnji temelja i radovi na izgradnji površinskog sloja autocesta i cesta Ponude će se otvoriti na javnom otvaranju ponuda dana 13. srpnja 2010., u 13:00 sati, u prostorijama Grada Zadra, Velika vijećnica, Narodni trg 1 Zadar.