Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe za potrebe kuhinje u 2011. godini - ponovljeno nadmetanje. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena 20.05.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-120803-190511.