Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za rekonstrukciju semaforizacije raskrižja ulica Domovinskog rata i Splitske u Zadru. Poziv za nadmetanje objavljen je 28.12.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-02-V-150970-271211.