Usluge tjelesne zaštite imovine i osoba zgrada Grada Zadra na Narodnom trgu 1 i Brne Krnarutića 13 u Zadru u 2012. godini.