Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu:  Nabava usluga izrade programa/akcijskog plana energetske učinkovitosti te edukativnih radionica za upravljačka tijela i tehničko osoblje u sklopu projekta CB-GREEN, CBG, evid.br. nabave BP 28/15.

 Krajni rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2015. do 14:00 sati.