Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu i montažu višenamjenskog montažno-prenosivog objekta za potrebe čekaonice na trajektnom pristaništu u mjestu Mala Rava na otoku Ravi. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena 08.06.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-123844-070611.