Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave male vrijednosti bez prethodne objave za nabavu dodatnih radova na uređenju dječjeg vrtića u zgradi bivše vojarne na Višnjiku, u Zadru sa gospodarskim subjektom Ploter d.o.o., Franje Baruna Trenka 130, Zadar. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2011. godine pod brojem N-32-M-144312-181111.